Vandløb

  • Vi udarbejder projekt og partsfordeling for vandløbsreguleringer af åbne og rørlagte vandløb.
  • Udarbejdelse af vandløbsregulativer.
  • Rådgivning om vandløbsloven, vandløbsregulativer og vandløb.
  • GPS kontrolmåling af vandløbets dimensioner i forhold til regulativet.
  • Vort vingeinstrument måler vandføringsevnen i vandløbet.