Vindmølleprojekt kabelstrækning Frederiksdal – Skovbølle.

Tilsyn med reetablering af  dræn, ved vindmølleprojekt, Kabelstrækning Frederiksdal -Skovbølle.