Naturgenopretning

I mange lavt beliggende områder kan det af naturmæssige årsager være hensigtsmæssigt at etablere vådområder eller søer, evt. med gensnoning/slyngning af et gennemskærende vandløb.

Vi udarbejder projektet for projektet.

(HeaderFoto: Fra Åkjær Gods)