Tilsyn med dræn ved ledningsanlæg

SAMSUNG DIGITAL CAMERASkal du have et elkabel, en vand- kloakledning eller et vejanlæg i gennem din ejendom, er det særdeles vigtigt, at dine dræn bliver reetableret forsvarligt.

Du får efterfølgende et kort på papir eller digitalt for de ind målte dræn og ledninger.

Vi foretager ind måling og tilsyn med reparationen af dine dræn og husk, det er normalt, at ledningsejeren betaler for vor ydelse.