kursus Agerjordens kulstofindhold og jordstruktur

– Kjeld Morel, var i november 2016 for Seges, Ekspertgruppen Jord, med til at fortælle om dræning af landbrugsjord.