Dræning

Vi måler og projekterer i øjeblikket rigtig mange Ha. til udførsel efter høst 2018 og 2019.

Drænprojektet kan leveres til entreprenøren digitalt. Det giver dig en stor sikkerhed for, at projektet udføres korrekt med dybder og placering af dine dræn.

Skal du have drænet i år? Skal du bestille nu.