Forside

Velkommen til Kjeld Morel, det lille firma med den store viden, basseret på dygtige medarbejdere og Kjeld Morel´s personlige erfaring gennem 50 års arbejde med dræn og vandløb.

Tør du bruge det samme firma til projektering, udførelse og kontrol?
Vi er din uvildige rådgiver!
Vi foretager opmåling, projektering og tilsyn ved udførelse af afvandingsprojekter.

Det første møde med os, er gratis og helt uforpligtende.

Mødet er typisk af et par timers varighed, hvor vi i fællesskab ser på det aktuelle område, og får talt om mulige løsninger.
Dine ønsker og behov vendes og drejes og holdes i høj grad op mod økonomi samt tidshorisont.
Vi ser på det materiale du eventuelt måtte være i besiddelse af og giver et kvalificeret bud på hvordan vi kommer videre med dit projekt.
På baggrund af dette møde, kan vi i fællesskab finde ud af om vi skal gå videre med sagen og et kommende samarbejde med os som din rådgiver.
Når det besluttes, at der skal udarbejdes et projekt med henblik på, at der kan indhentes priser fra entreprenører, vil dette arbejde blive faktureret.
Du vil som bygherre undgå store fejlinvesteringer ved fra start, at have kontaktet os, som den professionelle og uafhængige rådgiver inden for:

 • Dræn- og afvanding
 • Udførelsesmetoder
 • Vandløb og vandløbsregulering
 • Vandløbsloven og vandløbsregulativer
 • Dimensionering og vandføringsmåling
 • Naturgenopretning
 • Afvanding sommerhusområder
 • Kontrol med drænreparation ved kabelnedlægning m. m.
 • 2D og 3D maskinstyring.
 • Indmåling og registrering af fiber.
 • Digitalisering