Vindmølleprojekt Vestlolland- Naksov

- Tilsyn med reetablering af dræn ved vindmølleprojekt, Kabelstrækning Vestlolland – Nakskov.