Vindmølleprojekt Vestlolland- Naksov

– Tilsyn med reetablering af dræn ved vindmølleprojekt, Kabelstrækning Vestlolland – Nakskov.