Dræning

GPS opmåling i marken, projektering af dræn, digitalisering for udarbejdelse af projekter for dræning og pumpeanlæg.

Rådgivning vedr. udførelses metoder, pakning og rørtyper.
Det færdige projekt konverteres til en fil til brug ved maskinstyring for nedlægning af drænrørene.

Når projektet er udført under tilsyn fra os indtegnes evt. ændringer og planen fremsendes på papir eller digitalt, passende til det format du bruger.
Vi er indehaver af eller har rådighed over arkiver med ældre drænplaner for en stor del af Lolland Falster.

(HeaderFoto: Janne Aalborg Nielsen – Specialkonsulent, Kulturteknik, Cand.agro.)